Vad är diabetes?

Diabetes, som förr kallades sockersjuka, är ett samlingsnamn för några olika sjukdomar som har det gemensamt att kroppens förmåga att förbränna socker försämras. Detta leder till energibrist och till att det blir för hög koncentration av socker i blodet och i kroppens vätskor, vilket leder till diverse symtom och är skadligt för kroppen. Skulle kroppens förmåga att förbränna socker upphöra helt så dör kroppen.


Kroppen är som en förbränningsmotor. Det finns ett luftintag (luftvägar, lungor) och tillsammans med luftens syre förbränner kroppen socker, på samma sätt som en bensinmotor förbränner bensin. Stryps luftintaget dör kroppen (motorn stannar) mycket snabbt då hjärnan (centraldatorn) inte klarar sig mer än ett fåtal minuter utan energi. På samma sätt dör kroppen (stannar motorn) om socker inte kommer in i cellerna (på samma sätt som bensinmotorn skulle stanna om bensintillförseln blockerades). För att socker ska komma in i cellerna krävs ett hormon som kallas insulin. Vid diabetes är det total eller relativ brist på insulin.


Informationen är hämtad från barndiabetesfondens hemsida.

Hur vanligt är diabetes hos barn?

I Sverige har 7000-8000 barn och ungdomar diabetes typ 1. Totalt har ca 50 000 människor sjukdomen. Tre gånger fler barn insjuknar i typ 1diabetes  än i alla former av cancer tillsammans. Totalt insjuknar över 900 barn varje år. Diabetes hos barn blir allt vanligare.

Hur uppstår diabetes typ 1?

De insulinproducerande betacellerna dödas av det egna immunförsvaret. Normalt sett ägnar sig immunförsvaret, de vita blodkropparna, åt att bekämpa yttre fiender som bakterier, virus, parasiter, maskar etc. som kan tänkas angripa kroppen, men ibland uppstår en s.k. autoimmun reaktion d.v.s. det blir inbördeskrig och immunförsvaret går till angrepp mot egen vävnad. När immunförsvaret går till angrepp mot och dödar betacellerna uppstår typ 1 diabetes. Man vet inte varför immunförsvaret går till angrepp. De allra flesta som får typ 1 diabetes har drabbats av en sådan autoimmun reaktion, men det finns förmodligen några som drabbas av någon direkt skada, kanske efter ett våldsamt virusangrepp, som dödar betacellerna utan att autoimmunitet ingår.


Informationen är hämtad från barndiabetesfondens hemsida.

Vill du lära dig mer om typ 1 diabetes?

Okunskapen om diabetes är skrämmande stor. För mer information besök barndiabetesfondens hemsida

Kontakt

barndiabetesgalan@hotmail.com